Danish “Politiken” on Ekaterina’s performances at the Opera Festival Copenhagen

“[… ] I am convinced that she is an artist who refuses to perform less than her ultimate best, regardless of the circumstances.”

[…] er jeg overbevist om, at hun er en kunstner, der nægter at yde mindre end sit ultimativt bed- ste uanset omstændighederne.

– Thomas Michelsen, POLITIKEN (Denmark)